Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Έρευνας

Υπηρεσίες ασφαλείας

Special Team Bodyguard (STB)​

Σκοπός της Νέας Ομάδας (S.T.B.) είναι η παροχή  Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες  Ασφαλείας σε Φυσικά Πρόσωπα.  (V.I.P. Personal Protection) με Αδειούχους και καλά εκπαιδευμένους  Σωματοφυλακές.

S.T.B. ειναι μια νέα Αναδιοργανωμένη Ειδική Ομάδα Σωματοφυλάκων που είναι η συνέχεια  της (S.T.) ειδική ομάδα Avantes Co., η οποία πρώτο-λειτούργησε το 1992 και είχε αναλάβει πολύ δύσκολες αποστολές στην Μέση Ανατολή, Β. Αφρική, Ευρώπη, Δ. Ευρώπη, Ρωσία και Αμερική.
Mέλη  της ομάδας STB έχουν εργαστεί και δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο και στο Εξωτερικό για να προστατεύσουν και να συνοδεύσουνε επιχειρηματίες, μικρά παιδιά, φοιτητές, δικηγόρους, Πρέσβεις Αραβικών Χωρών, τον Πρώην Πρόεδρο των Η.Π.Α., μεγαλοβιομήχανους, Υπουργεία Ξένων Χωρών, και πολιτικούς και θρησκευτικους παράγοντες.
Τα μέλη της ομάδας S.T.B είναι καταρτισμένα και εκπαιδευμένα σε διάφορες ειδικότητες που αφορά την Ασφάλεια.

Επίσης Μέλος  της Ομάδας είναι  Εγκεκριμένος Αδειούχος Εκπαιδευτής και εκπαιδεύει όλα τα μέλη  βάση του Νόμου 125(1)2007 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ομάδα εκπαιδευεται και σε άλλα προγράμματα στην Κύπρο, και την Νέα Υόρκη.  Να σημειωθεί επίσης ότι γίνεται και Ειδικό Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης επιβίωσης και αυτοάμυνας.

Διευκρινίζεται ότι για να γίνει κάποιος μέλος της ομάδας S.T.B. πρέπει να είναι απόφοιτος Ανώτερης Μέσης Εκπαίδευσης  και ακολούθως θα παρακολουθήσει όλα τα Προγράμματα σε θέματα ασφάλειας.

Είμαστε περήφανοι για τα μέλη της ομάδας S.T.B. και σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τον κάθε πελάτη με σεβασμό και επαγγελματισμό.

A.O. Security Training Center

Βάση του νόμου 125(1) 2007 Νόμος της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εργαστεί ως φύλακας θα πρέπει να έχει Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος.
Ο Νόμος προνοεί μεταξύ άλλο να γίνει εκπαίδευση και να ακολουθήσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Αστυνομίας που είναι 4 μέρες από 6 ώρες.

Παραδίδονται μαθήματα για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φύλακα και γίνετε προετοιμασία για τις εξετάσεις τις αστυνομίας. Νόμος Ν125/2007 και Ν,54(Ι)/2009 αρθ.2.8. Το πρόγραμμα γίνεται από τον  εγκεκριμένο Εκπαιδευτή μας κ. Άγγελο Ούλουπη στο Α.Ο. Εκπαιδευτιικό Κέντρο Ασφάλειας.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και Α’ Βοήθειες από ειδικό εκπαιδευτή.
Στους εκπαιδευόμενους δίνετε δωρεάν εγχειρίδιο εκπαίδευσης φυλάκων το οποίο είναι εγκεκριμένο από την αστυνομία  και γραμμένο από τον εκπαιδευτή.

Περιεχόμενα  – Κεφάλαια
1. Ασφάλεια
2. Ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας – νομικό καθεστώς
3. Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
4. Φύλακας (προϋποθέσεις – καθήκοντα)
5. Ερευνητής
6. Μέσα επικοινωνίας
7. Συστήματα ασφάλειας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, συστήματα συναγερμού – πυρασφάλειας και ενέργειες του φύλακα)
8. Κανόνες συμπεριφοράς ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και έρευνας και των φυλάκων
9. Η εξουσία σύλληψης
10. Συνεργασία με την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες
11. Δημόσιος και ιδιωτικός χώρος
12. Ρύθμιση τροχαίας κίνησης σε ιδιωτικούς χώρους
13. Προστασία προσωπικών δεδομένων
14. Εκρηκτικά υλικά
15. Πυρκαγιά, φωτιά και ο φύλακας
16. Σεισμός και ο φύλακας

Επίσης παραδίδονται περεταίρω μαθήματα  για ασφαλείας και έρευνα
• Περεταίρω εκπαίδευση για security/supervisor
• Συνοδεία – προστασία (V.I.P.)

Πρόγραμμα εκπαίδευση για ηλεκτρονικά μηχανήματα
• Transmitter ηλεκτρονικά μηχανήματα παρακολούθησης (κοριοί – πομποδέκτες)
• Detectors ηλεκτρονικά μηχανήματα αντιπαρακολουθησης  (αποτρεπτικά μέτρα)

Εκπαίδευση ερευνητή (detective)
• Η εκπαίδευση του ερευνητή περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική. Τέσσερα κεφάλαια

Certificate
• Για όλα τα προγράμματα εκπαίδευση δίνατε στον εκπαιδευόμενο το σχετικό πιστοποιητικό.

Last update; 21-11-2022